Enjte, 05 Tetor 2017 12:11

VIZITA NË PLEMETIN DHE PRILLUZHË

Media

logo kosovo 
Qeveria e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Sheshi Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038/200 16 502