Djele, 26 Prill 2020 20:23

#TëFitojJeta - Faza e dytë ka mbaruar

Media

logo kosovo 
Qeveria e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Sheshi Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038/200 16 502