Hene, 07 Shtator 2020 13:55

Është sigutuar strehimi i përkohshëm për familjet e kthyera të romëve, ashkalive dhe egjiptianëve

logo kosovo 
Qeveria e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Sheshi Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038/200 16 502