Marte, 29 Shtator 2020 11:17

Osojane, Dragoljevc, Dobrusha dhe Kaçica në komunën e Istokut janë bërë ndriçim rrugor

logo kosovo 
Qeveria e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Sheshi Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038/200 16 502