Ministria për komunitete dhe kthim :: MKK-MZP-MCR - Artikuj të filtruar nga data: Marte, 12 Maj 2020

Takimi i përfaqësuesve të Ministrisë për Komunitete dhe Kthim dhe KFOR-it


Prishtinë, 12 Prill 2020

Një seri incidentesh në dy muajt e fundit kundër pasurisë së serbëve, romëve, ashkalive dhe egjiptianëve dhe ndërtimi i besimit midis komuniteteve jo-shumicë dhe zbatimit të ligjit në Kosovë ishin tema e takimit të sotëm midis përfaqësuesve të Ministrisë për Komunitete dhe Kthim dhe Selisë së KFOR-it në Kosovë.  Kur autorët e veprave kriminale mbesin të lirë, krijohet një ndjenjë e pandëshkueshmërisë, dhe kur veprat kriminale drejtohen drejt të kthyerve dhe komuniteteve jo-shumicë, nevojitet dënimi i të gjithë shoqërisë, si dhe reagimi i të gjitha institucioneve, bashkëbiseduesit u pajtuan gjatë mbledhjes së sotme.

Gjatë takimit, anëtarët e KFOR-it iu shprehën shqetësimit të madh Ministrit Dalibor Jevtic për shkak të faktit se nuk kishte reagim të mjaftueshëm nga publiku dhe përfaqësuesit e institucioneve në lidhje me 15 incidente që prekën komunitetet jo-shumicë dhe të kthyerit në Kosovë në dy muajt e kaluar.  Autorët e veprave penale duhet të gjenden dhe të ndëshkohen në përputhje me ligjin, sepse vetëm në atë mënyrë mund të ndërtohet besimi në institucione, u theksua në mbledhjen e sotme.

Përfaqësuesit e Shtabit të Përgjithshëm të KFOR theksuan se ata do të punojnë me këdo që dëshiron të kontribuojë në ndërtimin e një mjedisi të sigurt në të cilin të gjitha komunitetet gëzojnë të drejta dhe liri të barabarta në një Kosovë multietnike.

Pjesëmarrësit në takimin e sotëm ranë dakord se në të ardhmen është e nevojshme të përfshihen përfaqësues të institucioneve të tjera që mund të ndikojnë në ndërtimin e besimit të komuniteteve jo-shumicë në institucionet në Kosovë.

Takimi i sotëm në Ministrinë për Komuniteteve dhe Kthim u organizua me iniciativën e Ministrit Dalibor Jevtic dhe Komandantit të KFOR-it, Gjeneral Major Michel Risi, dhe pas një seri incidentesh në zonat serbe në Kosovë.  Jevtic dhe Risi janë takuar dhe biseduar disa herë në dy javët e fundit.  Takimi u ndoq në emër të Ministrisë për Komunitete dhe Kthim nga Shefi i Kabinetit të Ministrave Nenad Talić si dhe këshilltarët e Ministrit Miloš Stanković dhe Marko Stanojević, ndërsa në emër të Selisë së KFOR-it ishin Drejtori i Qendrës së Operacioneve të Përbashkët Lt. John Hunter dhe Zyrtari Ndërlidhës Misioni i EULEX Major Jordan Willey.

Publikuar në Vesti
logo kosovo 
Qeveria e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Sheshi Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038/200 16 502