Ministria për komunitete dhe kthim :: MKK-MZP-MCR - Artikuj të filtruar nga data: Enjte, 14 Maj 2020

Janë shpërndarë 253 pako ushqimore dhe higjienike


Prishtinë, 14 maj 2020

Në kuadër të projektit "Kthimi dhe Ri-integrimi në Kosovë, Faza e Pestë (EU-RRK-5)", i cili Ministria për Komunitete dhe Kthim bashkëfinancon me Zyrën e Bashkimit Evropian (BE) në Kosovë, dhe po zbatohet nga Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM), shpërndarja e 200 paketave të ndihmës ushqimore dhe higjenës për familjet e cenueshme, personat e zhvendosur dhe të kthyerit, të cilët u kthyen në Kosovë vitet e kaluara si pjesë e projektit RRK-5, ishin përfitues të kësaj pakoje.

Deri më tani, 253 familje ose gjithsej 1387 njerëz, kryesisht nga komunitetet Rom, Ashkali, Egjiptian, Boshnjak dhe Serb, janë ndihmuar në të dy fazat e shpërndarjes së paketave të ndihmës ushqimore dhe higjenës në kuadër të projektit RRK-5. Përveç paketave, stafi i IOM-it shpërndau fletëpalosje në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në gjuhën Rome, Shqip dhe Serbisht për masat parandaluese kundër COVID-19.

Ministria për Komunitete dhe Kthim në bashkëpunim me Zyrën e BE-së në Kosovë, në partneritet me IOM-in, po implementon projektin EU-RRK 5 në 13 komuna në Kosovë, përkatësisht: Fushë Kosovë, Gjakovë, Gjilan, Graçanicë, Istok, Kamenicë, Klinë, Novobërdë, Obiliq, Pejë, Prizren, Rahovec dhe Shtërpcë.

 

repan11b a

Publikuar në Vesti

Prezantimi i arritjeve të Ministrisë për Komunitete dhe Kthim në 100 ditët e kaluara


Ministria për Komunitete dhe Kthim është e përkushtuar kthimit të qëndrueshëm të personave të zhvendosur, mbrojtjes së tyre, integrimit dhe stabilizimit ekonomik për 100 ditët e kaluara. Sidoqoftë, pandemia e virusit Covid-19 ka ndikuar që puna e këtij institucioni të përqendrohet kryesisht në ofrimin e ndihmës për të kthyerit, personat e zhvendosur, komunitetet jo-shumicë dhe grupet e tjera të rrezikuara që ishin më të prekurit në kohën e pandemisë.

Aksioni nën moton "Të fitoj jeta", duke ndihmuar qytetarët më të vjetër dhe më të rrezikuar gjatë pandemisë, duke lehtësuar shpërndarjen e ilaçeve dhe trajtimin e pacientëve të vështirë nga komunitetet serbe gjatë pandemisë, duke filluar procedurat për ndërtimin e shtëpive të reja për 62 familje të kthyera këtë vit, vazhdoi "Procesi i Shkupit" për zgjidhje të qëndrueshme për të zhvendosurit, shënoi punën e kësaj ministrie në 100 ditët e kaluara, tha Ministri për Komunitete dhe Kthim, Dalibor Jevtic, në seancën e djeshme të Qeverisë së Kosovës.

Në fund të fjalës së tij në seancën me rastin e 100 ditëve të Qeverisë, Ministri Jevtić theksoi nevojën për të respektuar të drejtat gjuhësore dhe të drejtat e tjera të garantuara me kushtetutë të komuniteteve jo-shumicë dhe se Qeveria e Kosovës duhet të jetë një shembull për të tjerët, si dhe të drejtat dhe liritë e tjera themelore.

"Ka shumë biseda këto ditë në publik për Kushtetutën, për atë se kush e interpreton atë dhe në çfarë mënyre, kush e shkeli atë dhe si. Ministria që unë drejtoj si institucion po lufton me një nga problemet e shumta në lidhje me të drejtat e komuniteteve jo-shumicë në Kosovë. Shumë gjëra fillojnë me veten, dhe qeveria duhet të jetë një shembull për të tjerët. Ndër të tjera, ky prezantim sot, ky mbishkrim "100 ditë të Qeverisë", duhej të shkruhej në të dy gjuhët zyrtare. Kushtetuta dhe Ligji për përdorimin e gjuhëve janë të qarta këtu, "tha Ministri Jevtić.

Ju mund të shikoni video mesazhin të Ministrit Jevtić për arritjet e Ministrisë për Komunitete dhe Kthim në 100 ditët e kaluara këtu.  

Raporti për arritjet e Ministrisë për Komunitete dhe Kthim mund të shkarkohet këtu.

Publikuar në Vesti
logo kosovo 
Qeveria e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Sheshi Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038/200 16 502