Dokumentet

  NJOFTIM PER KANDIDATIN E SUKSESSHEM - Zyrtar i Larte per Planifikim te politikave19.11.2018 NJOFTIM PER KANDIDATIN E SUKSESSHEM - Zyrtar i Depos 319.11.2018 KONKURS - Drejtor i Departamentit për Planifikim të Politikave dhe Analiza19.11.2018 KONKURS - KONKURS ZYRTAR I LARTE PER PLANIFIKIM TE POLITIKAVE-DPPA- 201826.10.2018 KONKURS - KONKURS ZYRTAR I DEPOS 3 NE DIV PER IT 201826.10.2018 KONKURS - Drejtor i Departamentit për Planifikim të Politikave dhe Analiza10.09.2018 PROFILIZIMII PERSONAVE TË ZHVENDOSUR BRENDA VENDIT NË KOSOVË10.09.2018 ANULIM I KONKURSIT ZYRTAR I LARTE PER PLANIFIKIM TE POLITIKAVE-DPPA17.07.2018 KONKURS ZYRTAR I LARTE PER PLANIFIKIM TE POLITIKAVE-DPPA27.06.2018 RREGULLORE QRK-NR. 01/2018 PËR KTHIMIN E PERSONAVE TË ZHVENDOSUR DHE ZGJIDHJE TË QËNDRUESHME16.01.2018 Udhëzues për subvencionimin e projekteve dhe aktiviteteve që promovojnë të drejtat e komuniteteve e dhe pjesëtareve të tyre në Republikën e Kosovës 16.11.2017 Fituesit apartamente 25.11.2016
logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045