Dokumentet 2

  Udhëzues për zbatimin e Rregullores (QRK) - nr. 02/2018 për kthimin e personave të zhvendosur dhe zgjidhje të qëndrueshme10.01.2019 RREGULLORE QRK-NR. 01/2018 PËR KTHIMIN E PERSONAVE TË ZHVENDOSUR DHE ZGJIDHJE TË QËNDRUESHME16.01.2018
logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045