Komuna Deçan Deçan Under reconstruction   RajoniSipërfaqjaPopullsiaKodi postar Pejë 402km2 40.019 51000       Demografia: Grupet etnike 1991 1999* 2011 2015*   Serb   188     3     Shqiptarë   48267     39402     Malazez   611     0     Boshnjak   105     60     Turq   0     0     Romë   184     33     Ashkali   0     42     Egjiptian   0     393     Goran   0     1     Kroat   0     0     Të tjerë   69     85     Gjithsej   49456     40019   *Të dhënat jozyrtare:      Shënim:  Të zhvendosur në Serbi: 818
logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045