Komuna Graçanicë Graçanicë Under reconstruction   RajoniSipërfaqjaPopullsiaKodi postar Prishtina km2 10.675 10500       Demografia: Grupet etnike 1991 1999* 2011 2015*   Serb   0     7209     Shqiptarë   0     2474     Malazez   0     0     Boshnjak   0     15     Turq   0     15     Romë   0     745     Ashkali   0     104     Egjiptian   0     3     Goran   0     22     Kroat   0     0     Të tjerë   0     88     Gjithsej   0     10675   *Të dhënat jozyrtare:      Shënim:  Të zhvendosur në Serbi: >
logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045