Komuna Hani i Elezit Hani i Elezit Under reconstruction   RajoniSipërfaqjaPopullsiaKodi postar Gjilan 83km2 9.403 71510       Demografia: Grupet etnike 1991 1999* 2011 2015*   Serb   0     0     Shqiptarë   0     9357     Malazez   0     0     Boshnjak   0     42     Turq   0     0     Romë   0     0     Ashkali   0     0     Egjiptian   0     0     Goran   0     0     Kroat   0     0     Të tjerë   0     4     Gjithsej   0     9403   *Të dhënat jozyrtare:      Shënim:  Të zhvendosur në Serbi:
logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045