Komuna Kaçanik Kaçanik Under reconstruction   RajoniSipërfaqjaPopullsiaKodi postar Gjilan 294km2 33.409 71000       Demografia: Grupet etnike 1991 1999* 2011 2015*   Serb   220     1     Shqiptarë   36488     33362     Malazez   23     0     Boshnjak   4     20     Turq   0     2     Romë   306     5     Ashkali   0     1     Egjiptian   0     0     Goran   0     0     Kroat   5     0     Të tjerë   5     18     Gjithsej   37055     33409   *Të dhënat jozyrtare:      Shënim:  Të zhvendosur në Serbi: 346
logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045