Komuna Kllokoti Kllokoti Under reconstruction   RajoniSipërfaqjaPopullsiaKodi postar Gjilan km2 2.556 61050       Demografia: Grupet etnike 1991 1999* 2011 2015*   Serb   0     1177     Shqiptarë   0     1362     Malazez   0     0     Boshnjak   0     0     Turq   0     1     Romë   0     9     Ashkali   0     0     Egjiptian   0     0     Goran   0     0     Kroat   0     0     Të tjerë   0     7     Gjithsej   0     2556   *Të dhënat jozyrtare:      Shënim:  Të zhvendosur në Serbi:
logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045