Komuna Leposaviq Leposaviq Under reconstruction   RajoniSipërfaqjaPopullsiaKodi postar Mitrovicë 750km2   40000       Demografia: Grupet etnike 1991 1999* 2011 2015*   Serb   14306     0     Shqiptarë   1101     0     Malazez   77     0     Boshnjak   600     0     Turq   0     0     Romë   163     0     Ashkali   0     0     Egjiptian   0     0     Goran   0     0     Kroat   6     0     Të tjerë   26     0     Gjithsej   16291     0   *Të dhënat jozyrtare:      Shënim:  Të zhvendosur në Serbi: 846
logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045