Komuna Malishevë Malishevë Under reconstruction   RajoniSipërfaqjaPopullsiaKodi postar Prizren km2 54.613 24000       Demografia: Grupet etnike 1991 1999* 2011 2015*   Serb   0     0     Shqiptarë   0     54501     Malazez   0     0     Boshnjak   0     15     Turq   0     0     Romë   0     26     Ashkali   0     5     Egjiptian   0     0     Goran   0     0     Kroat   0     0     Të tjerë   0     66     Gjithsej   0     54613   *Të dhënat jozyrtare:      Shënim:  Të zhvendosur në Serbi:
logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045