Komuna Mamushë Mamushë Under reconstruction   RajoniSipërfaqjaPopullsiaKodi postar Prizren 10km2 5.507 31000       Demografia: Grupet etnike 1991 1999* 2011 2015*   Serb   0     0     Shqiptarë   0     327     Malazez   0     0     Boshnjak   0     1     Turq   0     5128     Romë   0     39     Ashkali   0     12     Egjiptian   0     0     Goran   0     0     Kroat   0     0     Të tjerë   0     0     Gjithsej   0     5507   *Të dhënat jozyrtare:      Shënim:  Të zhvendosur në Serbi:
logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045