Komuna Mitrovica e Jugut Mitrovica e Jugut Under reconstruction   RajoniSipërfaqjaPopullsiaKodi postar Mitrovicë 350km2 71.909 40000       Demografia: Grupet etnike 1991 1999* 2011 2015*   Serb   9440     14     Shqiptarë   90910     69497     Malazez   1159     0     Boshnjak   3157     416     Turq   0     518     Romë   4374     528     Ashkali   0     647     Egjiptian   0     6     Goran   0     23     Kroat   86     0     Të tjerë   514     260     Gjithsej   110310     71909   *Të dhënat jozyrtare:      Shënim:  Të zhvendosur në Serbi: 7.829
logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045