Komuna Novobërdë Novobërdë Under reconstruction   RajoniSipërfaqjaPopullsiaKodi postar Gjilan 90km2 6.729 16000       Demografia: Grupet etnike 1991 1999* 2011 2015*   Serb   2676     3122     Shqiptarë   5802     3524     Malazez   10     0     Boshnjak   0     5     Turq   0     7     Romë   45     63     Ashkali   0     3     Egjiptian   0     0     Goran   0     0     Kroat   1     0     Të tjerë   10     5     Gjithsej   8553     6729   *Të dhënat jozyrtare:      Shënim:  Të zhvendosur në Serbi: 1.345
logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045