Komuna Pejë Pejë Under reconstruction   RajoniSipërfaqjaPopullsiaKodi postar Pejë 603km2 96.450 30000       Demografia: Grupet etnike 1991 1999* 2011 2015*   Serb   7827     332     Shqiptarë   105104     87975     Malazez   7180     0     Boshnjak   6878     3786     Turq   0     59     Romë   3551     993     Ashkali   0     143     Egjiptian   0     2700     Goran   0     189     Kroat   54     0     Të tjerë   1559     273     Gjithsej   132455     96450   *Të dhënat jozyrtare:      Shënim:  Të zhvendosur në Serbi: 16.600
logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045