Komuna Podujevë Podujevë Under reconstruction   RajoniSipërfaqjaPopullsiaKodi postar Prishtina 625km2 88.499 11000       Demografia: Grupet etnike 1991 1999* 2011 2015*   Serb   1152     12     Shqiptarë   89290     87523     Malazez   315     0     Boshnjak   11     33     Turq   0     5     Romë   223     74     Ashkali   0     680     Egjiptian   0     2     Goran   0     0     Kroat   1     0     Të tjerë   6     170     Gjithsej   91011     88499   *Të dhënat jozyrtare:      Shënim:  Të zhvendosur në Serbi: 3.365
logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045