Komuna Rahovec Rahovec Under reconstruction   RajoniSipërfaqjaPopullsiaKodi postar Prizren 401km2 56.208 21000       Demografia: Grupet etnike 1991 1999* 2011 2015*   Serb   3938     134     Shqiptarë   55119     55166     Malazez   142     0     Boshnjak   207     10     Turq   0     2     Romë   319     84     Ashkali   0     404     Egjiptian   0     299     Goran   0     0     Kroat   1     0     Të tjerë   192     109     Gjithsej   59942     56208   *Të dhënat jozyrtare:      Shënim:  Të zhvendosur në Serbi: 2.797
logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045