Komuna Ranillug Ranillug Under reconstruction   RajoniSipërfaqjaPopullsiaKodi postar Gjilan 77,62km2 3.866         Demografia: Grupet etnike 1991 1999* 2011 2015*   Serb   0     3692     Shqiptarë   0     164     Malazez   0     0     Boshnjak   0     1     Turq   0     0     Romë   0     0     Ashkali   0     0     Egjiptian   0     0     Goran   0     0     Kroat   0     0     Të tjerë   0     9     Gjithsej   0     3866   *Të dhënat jozyrtare:      Shënim:  Të zhvendosur në Serbi:
logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045