Komuna Shtërpcë00 strpce

Shtërpcë

Under reconstruction

 

RajoniSipërfaqjaPopullsiaKodi postar
Gjilan 247,36km2 6.949 73000
 
 

 

Demografia:

Grupet etnike 1991 1999* 2011 2015*
  Serb   8249     3148  
  Shqiptarë   4106     3757  
  Malazez   12     0  
  Boshnjak   1     2  
  Turq   0     0  
  Romë   62     24  
  Ashkali   0     1  
  Egjiptian   0     0  
  Goran   0     0  
  Kroat   3     0  
  Të tjerë   26     17  
  Gjithsej   12465     6949  

*Të dhënat jozyrtare:

 

 

 Shënim:

 Të zhvendosur në Serbi: 960

logo kosovo 
Qeveria e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Sheshi Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038/200 16 502