Komuna Skënderaj Skënderaj Under reconstruction   RajoniSipërfaqjaPopullsiaKodi postar Mitrovicë 466km2 50.858 41000       Demografia: Grupet etnike 1991 1999* 2011 2015*   Serb   751     50     Shqiptarë   57444     50685     Malazez   92     0     Boshnjak   11     42     Turq   0     1     Romë   93     0     Ashkali   0     10     Egjiptian   0     1     Goran   0     0     Kroat   0     0     Të tjerë   2     69     Gjithsej   58399     50858   *Të dhënat jozyrtare:      Shënim:  Të zhvendosur në Serbi: 770
logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045