Ministria për komunitete dhe kthim :: MKK-MZP-MCR - Artikuj të filtruar nga data: Merkure, 26 Qershor 2019

"Fakti është se njëzet vjet kanë kaluar dhe pas njëzet viteve dhe ende ne jemi duke kërkuar një mënyrë për të përfunduar këtë proces, ai flet mjaftueshëm për të mos bërë mjaft për këtë çështje.

Nëse e dimë se ka ende një numër të madh e atyre që janë të zhvendosur dhe jashtë shtëpive të tyre, nëse e dimë se ka komunitete në Kosovë ku njerëzit e zhvendosur nuk mund të kthehen, atëherë ne e dimë se kemi shumë për të bërë të gjithë së bashku për të zgjidhur këtë çështje një mënyrë më të mirë dhe më të mirë, "tha Zëvendëskryeministri dhe Ministri për Komunitete dhe Kthim në dorëheqjen Dalibor Jevtic në konferencën" Njëzet vjet parime drejtuese për zhvendosjen e brendshme ", mbajtur sot në Prishtinë.

Jevtic vuri në dukje se praktika ka treguar se shpesh nuk zbatohet ajo që është rënë dakord kur është fjala për procesin e kthimit dhe se zbatimi i ligjeve ekzistuese dhe proceseve të dakorduara do të ishte çelësi i suksesit kur është fjala për këtë proces.

"Sot, do të them se problemi më i madh në procesin e kthimit dhe zgjidhjes së çështjes së PZHBV-ve është çështja e pronës. Kjo çështje është një nga pengesat kryesore në rrugën e kthimit të personave të zhvendosur, dhe kjo çështje nuk është vetëm një çështje kthimesh, por edhe të drejta themelore të njeriut ", theksoi ministri, duke shtuar se detyrimi i të gjitha institucioneve dhe shoqërisë në Kosovë duhet të zgjidhet shumë më mirë.

Jevtic informoi pjesëmarrësit e konferencës se janë nisur më shumë iniciativa lidhur me kthimin, e cila u theksua veçanërisht nga "procesi i Shkupit", me qëllim që të iniciohet kjo iniciativë në zgjidhjen e problemeve të caktuara, zgjidhja e të cilave kërkon angazhim në nivel rajonal.

"Nëpërmjet "procesit të Shkupit" ne kemi miratuar dhe disa prej tyre janë zbatuar, disa prej tyre kanë mbetur të paplotësuara dhe në këtë kuptim ne nuk kemi qenë në gjendje t'i zbatojmë ato plotësisht".

Jevtic shprehu shpresën se të gjitha qendrat kolektive do të mbyllen në Kosovë dhe si fillimin e realizimit të suksesshëm të këtij projekti ai vuri në dukje mbylljen e qendrave kolektive në komunën e Shtërpcës. Ai shfrytëzoi rastin për të falënderuar Zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë, DRC dhe IOM për të ndihmuar në realizimin jo vetëm të këtij projekti shumë të suksesshëm RRK 5.

Në konferencën e sotme, Ministri theksoi se iniciativa do të fillojë në periudhën e ardhshme, iniciativa të ngjashme të "Programit Rajonal të Kujdesit për Refugjatët nga Republika e Kroacisë dhe Bosnje dhe Herzegovinës", me qëllim që në mënyrë më efektive të zgjidhet çështja e kthimit.

Në konferencë u trajtuan përfaqësuesit e organizatave dhe ambasadave ndërkombëtare në Kosovë - UNHCR, UNDP, IOM, DRC, OSBE, Ambasada e Britanisë së Madhe, Italia dhe Suedia, si dhe përfaqësues të vetëqeverisjeve lokale. Në pjesën kryesore të diskutimit, mundësia për rekrutimin e personave të zhvendosur brenda vendit. Me këtë rast, ata paraqitën faktet e pozitës së tyre të vështirë, jetën në kushte çnjerëzore dhe pamundësinë për t'u kthyer në shtëpitë e tyre.

Konferenca u organizua me ndihmën dhe iniciativën e UNDP, UNHCR dhe IOM, me mbështetjen e Ministrisë për Komunitete dhe Kthim.

Publikuar në Vesti
logo kosovo 
Qeveria e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Sheshi Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038/200 16 502