Komuna Zubin Potok Zubin Potok Under reconstruction   RajoniSipërfaqjaPopullsiaKodi postar Mitrovicë 335km2   40650       Demografia: Grupet etnike 1991 1999* 2011 2015*   Serb   6251     0     Shqiptarë   5511     0     Malazez   26     0     Boshnjak   0     0     Turq   0     0     Romë   0     0     Ashkali   0     0     Egjiptian   0     0     Goran   0     0     Kroat   1     0     Të tjerë   11     0     Gjithsej   11805     0   *Të dhënat jozyrtare:      Shënim:  Të zhvendosur në Serbi: 537
logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045