Komuna Zveçan Zveçan Under reconstruction   RajoniSipërfaqjaPopullsiaKodi postar Mitrovicë 122,4km2   40000       Demografia: Grupet etnike 1991 1999* 2011 2015*   Serb   7596     0     Shqiptarë   1553     0     Malazez   267         Boshnjak   80     0     Turq   0     0     Romë   6     0     Ashkali   0     0     Egjiptian   0     0     Goran   0     0     Kroat   17     0     Të tjerë   52     0     Gjithsej   9609     0   *Të dhënat jozyrtare:      Shënim:  Të zhvendosur në Serbi: 920
logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045