Ministria për komunitete dhe kthim :: MKK-MZP-MCR - Artikuj të filtruar nga data: Premte, 11 Shtator 2020

MOBILE DHE TEKNIKË E BARDHË PËR TË KTHYERIT

Prishtinë, 11 shtator 2020.

Për shkak të situatës së dobët ekonomike dhe papunësisë, personat e zhvendosur dhe të kthyerit në Kosovë shpesh nuk janë në gjendje të pajisin shtëpitë e ndërtuara për nevojat e tyre nga Ministria për Komunitete dhe Kthim. Prandaj, në disa raste, në mënyrë që të mundësohet kthimi, integrimi dhe imigrimi i menjëhershëm i familjeve, Ministria për Komunitete dhe Kthim ofron mbështetje shtesë për të kthyerit.

Kështu, dje dhe sot, mobiljet dhe pajisjet e domosdoshme shtëpiake u janë dorëzuar 12 familjeve të kthyera shtëpitë e të cilave janë ndërtuar kohët e fundit në komunat e Fushë Kosovës, Shtërpcës dhe Istokut. Që nga fillimi i vitit, Ministria për Komunitete dhe Kthim ka ofruar ndihmë të ngjashme për 46 familje të kthyera.

Pajisja e plotë e shtëpive të kthyera me mobilje dhe sende të bardha mundëson shanse dhe mundësi të barabarta për të kthyerit të vazhdojnë jetën e tyre në shtëpi të reja dhe në kushte të denja për njeriun e sotëm.

Ndërtimi dhe mobilimi i shtëpive të kthyera me mobilje dhe pajisje shtëpiake kryhet në kuadër të projektit "Kthimi dhe Riintegrimi në Kosovë (EU RRK-5)", financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, bashkëfinancuar nga Ministria për Komunitete dhe Kthim dhe implementuar nga Organizata Ndërkombëtare partnere për Migracionin).

repan11b a

Publikuar në Vesti
logo kosovo 
Qeveria e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Sheshi Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038/200 16 502