PROCEDURAT E APLIKIMIT

 

 

apliciranje a

 

 

 

 

K Ë R K E S A T

 

Kërkesë për kthim

(ndërtimi i një shtëpie)

Kërkesë për materialit ndërtimorë

Kërkesë për ndihmë financiare

 

zahtev online form a
zahtev online form a
zahtev online form a
     
 

 

 

 

 

SHEMBULL SI TË PLOTËSOHET KËRKESA PËR NDIHMË NË MËNYRË TË RREGULLT

     
     
Kërkesë për materialit ndërtimorë
  Kërkesë për ndihmë financiare
     
zahtev online form a
                     
zahtev online form a

 

 

 * Vërejtje:

Në bazë të Rregullores 01/2018 për kthimin e personave të zhvendosur dhe zgjidhjet e qëndrueshme për paraqitjen e një Kërkese për Kthim, ju nevojiten dokumentacioni OBLIGATIV i mëposhtëm:

- Një legjitimim të personit të zhvendosur ose të refugjatit;

- Letënjoftimat të të gjithë anëtarëve të familjes dhe për të miturit, çertifikatat e lindjes;

- titulli i aktit mbi posedimin e pasurive të paluajtshme në komunën e kthimit (tokë, shtëpi, apartament ose pasuri të tjera të paluajtshme);

 Përveç dokumentacionit të kërkuar, mund të bashkëngjitni dokumentacion tjetër për të dëshmuar shkallën e cenueshmërisë suaj.

 

logo kosovo 
Qeveria e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Sheshi Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038/200 16 502