Tenderat

Në përputhje me vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës nr. 12/79 të datës 15.03.2016 dhe vendimit të Komisionit Rregullativ për Prokurim Publik nr.47/2016, nga muaji Janar 2017 MKK  ka filluar me zbatimin e E-Prokurimit. Për informacione rreth tenderëve të shpallur nga MKK , ju lutemi ndiqni vegzën e E-Prokurimit: https://e-prokurimi.rks-gov.net/Home/
logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045