Florent Hoxha

Florent Hoxha al
 
Email:
Tel: 038 200 16504
__________________
 
  1. Mbiemri

Hoxha
  1. Emri

Florent
  1. Data e lindjes
  2. Vendbanimi

09/11/1975- Ferizaj

Shalë-Lipjan

  1. Arsimimi

Shkolla e Lartë Teknike Ferizaj

Drejtimi: Prodhimtari dhe Automatizim

Titulli:Inxhinier i Makinerisë

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike Prishtinës

Drejtimi: Prodhimtari dhe Automatizim

Titulli: Bacelor i Inxhinierisë Mekanike

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike Prishtinë- Master

Departamenti i Prodhimtarisë dhe Automatizimit,

Drejtimi: Teknologjia e Prodhimtarisë

Titulli: Master i Shkencave të Inxhinierisë Mekanike

  1. Pozita e   tanishme
Zëvendës Ministër në Ministrin për Komunitet dhe Kthim

7. Të dhënat e përvojës:

Data

2017

Vendi

Prishtinë
Institucioni N.P.Termokos sh.a.
Pozita Inxhinier Përgjegjës për Njësin e Koogjenerimit
 
Data 2014-2017
Vendi Lipjan
Institucioni K.K Lipjan
Pozita Anëtar i Kuvendit   Komunal Lipjan nga PDK-ja
 
 
 
Data 2007-2014
Vendi Lipjan
Institucioni K.K. Lipjan
Pozita Nënkryetar i Komunës Lipjan
 

 
Data 2004-2007
Vendi Lipjan
Institucioni K.K Lipjan
Pozita Drejtor i Departamentit Gjeodezi, Kadaster dhe Pronë
 
Data 2000-2004
Vendi Lipjan
Institucioni Shkolla e Mesme e Gjimnazit “Ulpiana” Lipjan
Pozita Mësimdhënës
 
Data 2000-2016
Vendi Lipjan
Institucioni Organizata e Veteranëve të Luftës së UҪK-së-Dega Lipjan
Pozita Sekretar i Degës së OVLUҪK-së Lipjan
 
Data: 2017
Pozita aktuale Anëtar i Këshillit Drejtues të PDK-së Qendërë
 
Data: 2013-2017

Nënkryetar i Degës së PDK-së Lipjan
logo kosovo 
Qeveria e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Sheshi Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038/200 16 502