%PM, %02 %702 %2017 %15:%нов

ISTANBUL SECURITY CONFERENCE / ИСТАНБУЛСКА КОНФЕРЕНЦИЈА О БЕЗБЕДНОСТИ

Medije

logo kosovo 
Република Косово
________________
Министарство за заједнице и повратак
 

Трг Мајка Тереза
Косово Поље
038 552 045