%AM, %02 %522 %2017 %11:%окт

Јевтић се састао са амбасадорима Норвешке и Хрватске

Medije

logo kosovo 
Република Косово
________________
Министарство за заједнице и повратак
 

Трг Мајка Тереза
Косово Поље
038 552 045