%PM, %24 %558 %2017 %12:%нов

“Изјава након састанка техничких група у оквиру региoналне конференције у Подгорици”

Medije

logo kosovo 
Република Косово
________________
Министарство за заједнице и повратак
 

Трг Мајка Тереза
Косово Поље
038 552 045