четвртак, 02 новембар 2017 15:52

ISTANBUL SECURITY CONFERENCE / ИСТАНБУЛСКА КОНФЕРЕНЦИЈА О БЕЗБЕДНОСТИ

Medije

logo kosovo 
Vlada Kosova
________________
Министарство за заједнице и повратак
 

Трг мајке Терезе
Косово Поље
038/200 16 502

 

038/200 16 502