четвртак, 26 октобар 2017 11:00

РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ И ПРОМОВИСАЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА И ПРАВА НЕВЕЋИНСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

Medije

logo kosovo 
Vlada Kosova
________________
Министарство за заједнице и повратак
 

Трг мајке Терезе
Косово Поље
038/200 16 502

 

038/200 16 502