понедељак, 20 новембар 2017 19:48

Састанак са извршним директором америчке агенције "Millenium Challange Corporation" Џонатаном Нешом

Medije

logo kosovo 
Vlada Kosova
________________
Министарство за заједнице и повратак
 

Трг мајке Терезе
Косово Поље
038/200 16 502

 

038/200 16 502