петак, 24 новембар 2017 12:24

Изјава након састанка техничких група у Подгорици

Medije

logo kosovo 
Vlada Kosova
________________
Министарство за заједнице и повратак
 

Трг мајке Терезе
Косово Поље
038/200 16 502

 

038/200 16 502