Мисија и визија

Министартво за Заједнице и Повратак ће:


 •     Развијати смернице и унапредјивати и спроводити законодавство за унапредјење и заштиту права заједница и њихових припадника, укључујући право на повратак, а у складу са Поглављима 3 и 4 Уставног оквира,
 •     Унапредјивати стварање повољних услова за повратак и обезбедити приступ повратку који је заснован на праву за повратак,
 •     Пружити вођство у активностима изградње поверења, дијалога и помирења међу заједницама и подржати спровођење ових активности,
 •     ИВ Развијати и надгледати спровођење Владине стратегије за досезање у вези са заједницама и повратком и подржати развој и спровођење тих стратегија у свим општинама,
 •     Развијати и/или руководити програмима и механизмима за остваривање подједнаке интеграције свих заједница и њихових припадника који тренутно живе на Косову, као и обезбедити одржив повратак расељених лица и избеглица,
 •     Обезбедити да политика на централном и општинском нивоу садржи одредбе за заштиту права заједница, људских права и интереса повратника, укључујући и области слободе кретања, употребе језика, слободу изражавања, равноправну заступљеност, образовање, запослење и равноправан приступ правосуђу, стамбеном смештају, комуналним службама и услугама,
 •     Давати препоруке за, и координисати и пратити активности министарства, општина и других органа у погледу унапређења и заштите права и интереса заједница и њихових припадника, укључујући право на повратак, а такође ће, према потреби, а уз овлашћење добијено од Премијера, разматрати праксе, архиве и документа тих органа,
 •     Пратити и подржавати напоре општина за решавање питања заједница и повратка, укључујући рад одбора за посредовање, одбора за заједнице, општинских канцеларија за заједнице,и развој и спровођење општинских стратегија за повратак,
 •     Разматрати и пружати помоћ другим министарствима у погледу постојећих поступака и пракси, као и предложених смерница и нацрта закона како би се обезбедило да права и интереси заједница и њихових припадника и расељених лица буду у потпуности поштована и да законодавни акти ПИС и општинске уредбе буду усклађене са релевантним међународним стандардима и одредбама садржаним у Устаном оквиру,
 •     Координисати са министарствима, општинама и другим органима развијање реакција на расељење и друге хуманитарне потребе заједница и њихових припадника,
 •     Координисати са осталим министарствима, општинама и другим органима спровођење стратегије за људска права у циљу обезбедјења да права припадника свих заједница, расељених лица и повратника буду унапређена и поштована, са посебним освртом на потребе жена, деце, старијих лица и друге угрожене групе,
 •     Пратити и пружити подршку оперативном оквиру за повратак ради обезбеђивању приступа заснованог на правима, а који одрговара потребама расељених лица, и радити са другим министарствима, агенцијама и НВО у овом процесу,
 •     Пратити усклађеност законодавних аката и смерница осталих министарстава и локалних органа са Стандардима за Косово и Планом за спровођење стандарда, и преузети вођство у спровођењу акција из плана које је Влада доделила Министарству,
 •     Пружање помоћи у развоју и спровођењу мера из области јавног информисања и других промотивних пројеката за подизање јавне свести о правима и интересима заједница и њихових припадника, укључујући право на повратак, и
 •     Вршити остале задатке дефинисане важећим законом.
logo kosovo 
Република Косово
________________
Министарство за заједнице и повратак
 

Трг Мајка Тереза
Косово Поље
038 552 045