И С Т О Р И Ј А Т

 

 

istorijat После сукоба 1999. године и након успостављања Привремене административне мисије Уједињених нација  на Косову (УНМИК) дошло је до масовног повратка Албанаца на Косово али се истовремено десио егзодус Срба и другог неалбанског становништва из урбаних и других средина који су избегли како у околним земљама у региону тако и у другим местима на Косову. Високи комесаријат Уједињених нација за избеглице (УНХЦР), у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије, 2000 и 2005. године је на територији Републике Србије регистровао 209.021 лице са Косова.

 

istorijat 3 УНМИК настоји да кроз промовисање и заштиту права заједница олакша повратак оснивањем посебног министарства коме додељује ресор повратка и заједнице. Министарство за заједнице и повратак је основано 24. јануара 2005. године на основу УНМИК Уредбе бр. 2004/50. У то време новоформирано министарство преузима неке од надлежности Канцеларије за заједнице, која је функционисала и још увек постоји у оквиру Канцеларије председника Владе. Након проглашења независности Косова 17. фебруара 2008. године, Министарство за заједнице и повратак наставља да постоји са циљем ефиксаног промовисања и заштите права заједница и њихових припадника, укључујући право на повратак. Право на безбедан и достојанствен повратак интерно расељених лица и избеглица, као и обавеза да се овим лицима омогући повраћај имовине и личних ствари је гарантовано и важећим Уставом Косова (Члан 1ж).

 

istorijat 2За разлику од масовног повратка Албанаца на Косову у првим годинама након конфликта 1999. године не долази и до масовног повратка неалбанског становништва,  а пре свих Срба. Број повратника из неалбанских заједница (Срба, Ашкалија, Египћана, Рома, Горанаца, Бошњака и осталих) данас је достигао бројку од око 28.000 (податак УНХЦР-а). Разлози слабог повратка су многобројни. Непосредно после окончаног конфликта из 1999. године то су пре свега безбедносна ситуација и неслобода кретања за неалбанско становништво али касније са евидентним побољшањем безбедносне ситуације и слободе кретања постојала су и друга нерешена питања као што су: узурпирана имовина, губитак радних места и незапосленост, неразвијена инфраструктура у повратничким местима,  недовољна реинтеграција у друштво и други проблеми који су утицали како на повратак расељених, тако и на опстанак повратника на Косову.

 

istorijat 1

 

logo kosovo 
Vlada Kosova
________________
Министарство за заједнице и повратак
 

Трг мајке Терезе
Косово Поље
038/200 16 502

 

038/200 16 502