Н А Д Л Е Ж Н О С Т И

 

На основу Уредбе Владе Косова бр. 05/2020 од 19. фебруара 2020. године,  Министарство за заједнице и повратак има следеће надлежности:

 1. Припрема јавне политике, израда законских аката, усвајање подзаконских аката и утврђивање обавезних стандарда у области промовисања и заштите права заједница и њихових чланова, укључујући право на повратак, у складу са Уставом;
 2. Промовише и спроводи законодавство за промовисање и заштиту права заједница и њихових чланова, укључујући право на повратак;
 3. Промовише стварање одговарајућих услова за повратак и пружа приступ повратку на основу права;
 4. Обезбеђује вођство у изградњи поверења, у активностима за дијалог и помирење између заједница и подржава спровођење тих активности;
 5. Развија и надгледа спровођење владине стратегије за помоћ која се односи на заједнице и подржава развој и примену ових стратегија у свим општинама;
 6. Развија или управља програмима и механизмима који ће помоћи интеграцију под једнаким условима свих заједница и њихових чланова који тренутно живе на Косову и обезбеђивање одрживог повратка интерно расељених лица и избеглица;
 7. Обезбеђује да политике на централном и општинском нивоу укључују одредбе о заштити права заједница и интереса повратника, укључујући област слободе кретања, употребе језика, слободе изражавања, равноправног представљања, образовања, запошљавања и једнаког приступа правди, становању и јавним и комуналним услугама;
 8. Даје препоруке и координира активности са министарствима, општинама и другим властима које се односе на промоцију и заштиту права и интереса заједница и њихових чланова, укључујући право на повратак;
 9. Подржава активности општина у бављењу питањима заједница и повратка, обезбеђујући одржив повратак интерно расељених лица и избеглица, укључујући рад комисија за посредовање, Комисије за заједнице, Општинске комисије за повратак, Централне комисије за ревизију, општинске канцеларије за заједнице и развој спровођења општинских стратегија за повратак;
 10. Преиспитује и пружа помоћ другим министарствима у погледу постојећих процедура и активности, као и предложених политика и нацрта закона, како би се обезбедило пуно поштовање права и интереса заједница и њихових чланова и интерно расељених лица и избеглица у складу са законодавним актима институција Републике Косово и прописима општина са важним међународним стандардима и са одредбама Устава;
 11. Координира рад (активности) са министарствима, општинама и другим властима ради проналажења одрживог решења за интерно расељена лица и избеглице и хуманитарне потребе заједница и њихових чланова;
 12. Координира са надлежним министарствима, општинама и другим институцијама спровођење стратегије о правима заједница, како би се обезбедило промовисање и заштита права чланова свих заједница, интерно расељених лица и избеглица, обраћајући посебну пажњу потребама жена, деце, старих и других рањивих група;
 13. Надгледа и подржава оперативни оквир за повратак, како би се обезбедио приступ подржан или заснован на правима и који одговара потребама интерно расељених лица и избеглица и сарађује са другим министарствима, агенцијама, међународним механизмима и разним НВО-има током овог процеса;
 14. Помаже у развоју и спровођењу мера у области јавног информисања и других промотивних пројеката ради подизања свести јавности о правима и интересима заједница и њихових чланова, укључујући право на повратак, и
 15. Обавља и друге дужности које су министарству додељене релевантним важећим законодавством.
logo kosovo 
Vlada Kosova
________________
Министарство за заједнице и повратак
 

Трг мајке Терезе
Косово Поље
038/200 16 502

 

038/200 16 502