Одељење за управљање и надгледање пројеката

 

 

1. Задаци и одговорности одељења за управљање и надгледање  пројеката су:
1.1. Управља пројектима који су у вези са заједницама и повратком;
1.2. Обезбеђује реализацију развијених пројеката из одељења за планирање политика и анализе;
1.3. Координација испоруке хуманитарне помоћи кроз испуњавање критеријума према одређеним стандардима за повратак и стабилизацију заједница;
1.4. Помаже и саветује у одређивању и постављању стратешких приоритета МЗП-а у складу са приоритетима Владе;
1.5. Активности са подносиоцима захтева, сарадњу са НВО-има као и имплементационим партнерима пројекта;
1.6. Врши процену утицаја МЗП пројеката;
1.7. Управља и надгледа пројекте од почетка до краја;
1.8. Предузима одговарајуће мере у циљу развоја економске одрживости подржавајући економски развој малих и породичних економија;
1.9. Надгледа радове и документацију пројектних плаћања из делокруга МЗП-а;
1.10. Помаже у осмишљавању позива за достављање предлога пројеката и управља уговореним пројектима.

2. Руководилац одељења за управљање и надгледање пројеката извештаје подноси генералном секретару.

3. У оквиру овог одељења функционишу следећи одсеци:
3.1. Одсек за повратак и заједнице;
3.2. Одсек за пројекте. 

 

 

Одсеци

 

Одсек за повратак и заједнице

1. Задаци и одговорности одсека за повратак и заједнице су:
1.1. Спроводи сва оперативна питања на терену која се односе на повратак и заједнице;
1.2. Сарађује са општинским Канцеларијама за заједнице и повратак, цивилним друштвом (НВО) и међународним организацијама у вези реализације пројеката;
1.3. Прати процес повратка и интеграције заједница и доприноси изградњи међусобног поверења и подизања свести;
1.4. Управља базом података за повратак и интеграцију заједница;
1.5. Надгледа испуњаваје критеријума за повратак и заједнице, које пружа стратегије за повратак МЗП-а, као и приручник за повратак.

2. Руководилац одсека за повратак и заједнице извештаје подноси руководиоцу одељења за управљање и надгледање пројеката.    

 


Одсек за пројекте

1. Задаци и одговорности одсека за управљање и надгледање  пројеката су:
1.1. Одсек је одговоран за цео пројектни циклус, осим за поступак јавне набавке (односно техничког и поступка одабира);
1.2. Пружа подршку у припреми неопходне документације за јавне набавке, надзире рад и документацију пројектних плаћања приликом реновирања или изградње објеката и других инфраструктурних пројеката у складу са техничким стандардима који су на снази;
1.3. Координише рад између извршиоца и МЗП-а;
1.4. Припрема извештаје о активностима који се спроводе.

2. Руководилац одсека за пројекте извештаје подноси руководиоцу одељења за управљање и надгледање пројеката.   

logo kosovo 
Vlada Kosova
________________
Министарство за заједнице и повратак
 

Трг мајке Терезе
Косово Поље
038/200 16 502

 

038/200 16 502