Одељење за правна питања

 

 

1. Задаци и одговорности одељења за правна питања су:
1.1. Пружа стручну помоћ у изради законодавства из делокруга МЗП;
1.2. Одговорно је за израду нормативних аката;
1.3. У сарадњи са организационом структуром МЗП-а одговорно је за европске интеграције обезбеђујући усклађеност нацрта закона и осталих подзаконских аката предложених од МЗП-а са законодавством Европске уније (Ацqиус Цуммунаутарие), као и са осталим важећим законодавством на Косову;
1.4. Пружа савете, препоруке, смернице и правна мишљења затражених из надлежности МЗП-а;
1.5. Сарађује са министарством правде у представљању МЗП-а у судству;
1.6. Обезбеђује помоћ у изради нацрта одлуке о организационим структурама МЗП-а.

2. Руководилац одељења за правна питања извештаје подноси генералном секретару.

 

logo kosovo 
Vlada Kosova
________________
Министарство за заједнице и повратак
 

Трг мајке Терезе
Косово Поље
038/200 16 502

 

038/200 16 502