Одељење за планирање политика и анализе

 

 

1. Дужности и одговорности одељења за планирање политика и анализу су:
1.1.Предлаже, осмишљава и надгледа спровођење политика МЗП-а за подршку заједницама;
1.2. Помаже и саветује у одређивању и постављању стратешких приоритета министарства, у складу са приоритетима владе;
1.3. Сачињава документ политике планирања за МЗП, стратегију и акциони план и прати њихову реализацију;
1.4. Ствара услове за изградњу поверења између заједница, развијање међуетничког дијалога са интеграционим политикама које се баве заједницама и повратком;
1.5. Развија стратегију сарадње са цивилним друштвом, са циљем интегрисања свих заједница, изградњи поверења између њих и подизању свести;
1.6. Управља централном базом података за повратак;
1.7. Предлаже и дизајнира пројекте за економски развој заједница;
1.8. Пружа подршку, у координацији са другим институцијама, у процесу европских интеграција.

2. Руководилац одељења за планирање политика и анализу извештаје подноси генералном секретару.

3. У оквиру овог одељења функционишу следећи одсеци:
3.1. Одсек за планирање политика;
3.2. Одсек за угрожене заједнице;
3.3. Одсек за европске интеграције и координацију политика.

 

 

Одсеци

 

Одсек за планирање политика

1. Задаци и одговорности одсека за планирање политика су:
1.1. Предлаже и сачињава политике МЗП-а;
1.2. Управља централном базом података у вези са повратком и заједницама;
1.3. Помаже у припреми нацрта законских И подзаконских аката.

2. Руководилац одсека за планирање политика извештаје подноси руководиоцу одељења за планирање политика и анализе.     

 


Одсек за угрожене заједнице

1. Задаци и одговорности одсека за угрожене заједнице су:
1.1. Бави се питањима заједница које су у неповољном положају, координише са другим инситуцијама, међународним партнерима и цивилним сектором стартегије које се односе на ромску, ашкалијску и египћанску заједницу;
1.2. Обезбеђује спровођење препорука у оквиру ромске, ашкалијске, египћанске заједнице;
1.3. Предлаже и сачињава повољне политике;
1.4. Предузима потребне мере, у сарадњи са одговорним институцијама, у реализацији здравствених, образовних, културних права за угрожене заједнице.

2. Руководилац одсека за угрожене заједнице извештаје подноси руководиоцу одељења.    

 


Одсек за европске интеграције и координацију политика

1. Задаци и одговорности одсека за европске интеграције и координацију политика су:
1.1. Пружа подршку у процесу европских интеграција;
1.2. Надгледа и извештава о реализацији препорука Европске комисије;
1.3. Пружа подршку у усклађивању законодавства министарства са ацqуис цоммунаутаире;
1.4. Координира активности министарства за финансијску подрску из инструмента за предприступну помоћ (ИПА) и осталих фондова Европске уније;
1.5. Доприноси размени информација у погледу процеса европских интеграција, у оквиру деловања министарства.

2. Руководилац одсека за европске интеграције и координацију политика извештаје подноси руководиоцу одељења за планирање политика и анализе.   

logo kosovo 
Vlada Kosova
________________
Министарство за заједнице и повратак
 

Трг мајке Терезе
Косово Поље
038/200 16 502

 

038/200 16 502