000 missionМ И С И Ј А

Стварамо услове за одрживи повратак, заштиту, интеграцију и развој заједница путем изградње међусобног поверења и пружањем једнаких могућности свим заједницама које живе на Косову, својим континуираним институционалним присуством и ефикасним услугама, водећи рачуна о међународним стандардима и најбољим праксама.

Стварамо добар третман, угодно окружење, равномеран економски развој и стабилност заједница, а кроз партнерске односе са кључним партнерима доприносимо унапређењу квалитета живота и задовољењу потреба свих интерно расењених лица и повратника.

 


000 visionВ И З И Ј А

Стварање дугорочних и трајних решења за све заједнице на Косову, уз пуно поштовање свих загарантованих појединачних и колективних права заједница.

Косово у којем је свака интерно расељена особа враћена на своје вековно огњиште и којој је живот загарантован без бриге о безбедности и/или сигурности. Живот у којем су једнака права и могућности за све.

Наша визија је да живот учинимо лакшим тако што ћемо заједно вешто управљати њиме и изградити међусобно поверење, стабилно и несаломиво демократско друштво, јер несебично помагање за останак, опстанак и живот свих народа је наш најхуманији позив будућности.

 


000 goalsС Т Р А Т Е Ш К И    Ц И Љ Е В И

ПРВИ ЦИЉ:   Повратак расељених на Косово и њихова реинтеграција 
 • Изградња кућа за повратнике.
 • Изградња стамбених зграда и других објеката за колективно становање.
 • Изградња школа и домова здравља у повратничким местима.
 • Омогућавање спровођења важећих закона у погледу институционалне заштите невећинских заједница уз поштовање свих појединачних и колективних права као што су:
  • право на употребу службеног језика и званичног писма,
  • право на гарантовану заступљеност (од 10%) у јавним институцијама и предузећима на Косову,
  • право на заштиту приватне имовине и повраћај узурпиране имовине,
  • право на поседовање личних докумената и др.

 

ДРУГИ ЦИЉ:   Стабилизација заједница
 • Изградња путева,
 • Изградња спортских објеката,
 • Изградња водоводног система и канализација,
 • Изградња друге неопходне инфраструктуре за живот достојан човека у 21. веку,
 • Обезбеђивање финансијских средстава за покретање посла који ће повратницима бити извор прихода,
 • Обезбеђивање пољопривредних и других машина за повратнике у руралним срединама.

 

ТРЕЋИ ЦИЉ:   Затварање колективних центара на Косову
 • Затварање колективних центара у општини Штрпце,
 • Затварање колективних центара у општини Грачаница,
 • Затварање колективних центара у општини Звечан,
 • Затварање колективних центара у општини Лепосавић.

Овај стратешки циљ ће бити остварен изградњом стамбених зграда и пресељењем интерно расељених лица из колективних центара на Косову у поменуте стамбене зграде.

 

ЧЕТВРТИ ЦИЉ:  Институционална заштита права невећинских заједница применом постојећег и израдом новог законодавства и иницијатива
 • Израда Стратегије за заједнице и повратак,
 • Израда Закона о интерно расељеним лицима и повратницима у циљу ефикасне, одрживе и дугорочне правне заштите и остваривања права на повратак,
 • Наставак међуинституционалне сарадње и иницијативе у циљу решавања свих питања која су предуслов повратку расељених лица и њиховој ефикасној реинтеграцији,
 • Наставак регионалне сарадње у процесу повратка са циљем унапређења иницијативе за регионалну сарадњу за повратак расељених лица на Косово из Србије, Црне Горе и Северне Македоније.
 • Наставак подршке и помоћи повратницима и заједницама, практично и институционално.

logo kosovo 
Vlada Kosova
________________
Министарство за заједнице и повратак
 

Трг мајке Терезе
Косово Поље
038/200 16 502

 

038/200 16 502