Општина Ново Брдо00 novo brdo

Ново Брдо је први пут настала спајањем општина Бостане (са насељима: Бостане, Горњи Макреш, Доњи Макреш, Драганац, Зебинце, Извор, Јасеновик, Клобукар, Манишинце, Ново Брдо, Прековце и Трнићевце) из Гњиланског среза, са општином Маревце (насеље Маревце) и делом општине Сливово (насеље Лабљане) из Грачаничког среза, и додавањем дела општине Стрезовце (насеља Бољевце и Царевце) из Каменичког среза. У овом саставу општина је била до 1965. године када је укинута. Највећи број насеља је ушао у састав општине Приштина, док су насеља: Горњи Макреш, Доњи Макреш и Драганац припали општини Гњилане, а насеља: Бушинце и Царевце општини Косовска Каменица. Ова општина, заједно са општинама Обилић и Косово Поље, настала је поново 2. јула 1988. године од насеља тадашње општине Приштина (Сл. лист САП Косова; 18/88) са насељима: Бостане (седиште општине), Зебинце, Извор, Јасеновик, Клобукар, Лабљане, Манишинце, Ново Брдо, Прековце и Трнићевце), али као општина Градске заједнице општина Приштина (заједно са Приштином, Косовим Пољем и Обилићем). 1991. године се Градска заједница општина Приштина распада и настају самосталне општине: Обилић, Косово Поље и Ново Брдо, док сама Општина Приштина стиче статус Града.

Најновија измена се догодила Законом о административним границама општина из 2008. године Скупштине самопроглашене Републике Косово, којом се општина Ново Брдо проширује. Из општине Гњилане су додата насеља: Горње Кусце, Горњи Макреш, Доњи Макреш, Драганац, Коретиште, Мозгово, Паралово, Пасјак (на територији КО Коретиште), Станишор и Стража, а из општине Косовска Каменица су додата насеља: Бољевце, Бушинце, Мигановце, Тиринце и Царевце. Влада Србије не признаје општину у овом обиму, и признаје само обим општине који је дефинисан Законом о територијалној организацији Републике Србије из 2007. године по којем општина има исти обим који је имала од 1991. године.

 

РегионПовршинаСтановништвоПоштански код
Гњилане 90км2 6.729 16000
 
 

 

Демографски подаци:

 Етничка припадност 1991 1999* 2011 2015*
  Срби   2676     3122  
  Албанци   5802     3524  
  Црногорци   10     0  
  Бошњаци   0     5  
  Турци   0     7  
  Роми   45     63  
  Ашкалије   0     3  
  Египћани   0     0  
  Горанци   0     0  
  Хрвати   1     0  
  Остали   10     5  
  Укупно   8553     6729  

*Незванични подаци:

 

 

 Напомена:

 Расељени у Србији: 1.345

logo kosovo 
Vlada Kosova
________________
Министарство за заједнице и повратак
 

Трг мајке Терезе
Косово Поље
038/200 16 502

 

038/200 16 502