Fljorent Hodža

Florent Hoxha srl
 
Email:
Tel: 038 200 16504
__________________
 
  1. Prezime

Hoxha
  1. Ime

Florent
  1. Datum rođenja
  2. Mesto stanovanja

09/11/1975- Uroševac

Shalë-Lipjan

  1. Obrazovanje

Višra tehnička škola Uroševac

Smer: Proizvodnja i automatizacija

Naziv: Mašinski inženjer

Mašinski fakultet u Prištini

Smer: Proizvodnja i automatizacija

Naziv: Bachelor of Mechanical Engineering

Mašinski fakultet Priština-Master

Odeljenje za proizvodnju i automatizaciju,

Smer: Proizvodna tehnologija

Naslov: Magistar mehaničkih nauka

  1. Sadašnji položaj
Zamenik ministra Ministarstva za zajednice i povratak

7. Podaci iskustva:

Datum

2017

Mesto

Priština
Institucija N.P.Termokos sh.a.
Položaj Inženjer odgovoran za kogeneracijsku jedinicu
 

Datum

2014-2017

Mesto

Lipjan
Institucija SO Lipjan
Položaj Član Skupštine Opštine Lipjan iz PDK
 
 
 

Datum

2007-2014

Mesto

Lipjan
Institucija SO Lipjan
Položaj Podpredsednik opštine Lipjan
 

 

Datum

2004-2007

Mesto

Lipjan
Institucija SO Lipjan
Položaj Direktor Odeljenja za geodeziju, katastar i imovinu
 

Datum

2000-2004

Mesto

Lipjan
Institucija Srednja škola gimnazije "Ulpiana" Lipjan
Položaj Nastavnik
 

Datum

2000-2016

Mesto

Lipjan
Institucija Organizacija ratnih veterana UCK - ogranak Lipjan
Položaj Sekretar ogranka OVLUҪK Lipjan
 
Datum: 2017
Trenutni položaj Član upravnog odbora centra PDK
 
Datum: 2013-2017

Potpredsednik PDK ogranka u Lipjan
logo kosovo 
Vlada Kosova
________________
Ministarstvo za zajednice i povratak
 

Trg majke Tereze
Kosovo Polje
038/200 16 502