Odsek za pravna pitanja

Nuhi Osmani

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Tel: 03820016520

___________
 
Na osnovu Pravilnika UNMIK-a br. 2001/19 koji je dopunjen i izmenjen sa Pravilnikom UNMIK-a br. 2005/15, pod rukovodstvom Direktora Pravne Kancelarije i pod direktnim nadzorom Generalnog Sekretara, Pravna Kancelarija ima ove Zadatke i Odgovornosti:

1. Sacinjavanje politika i zakonodavajucih strategija u bliskoj saradnji Kabinetom Ministra, kao i sa ostalim organizativnim Departmanima i jedinicama unutar MZP-a;

2. Sacinjavanje odluka, predloga i raznih materiala zahtevanih od strane Sekretara i Ministra. Takode priprema mesecne, tromesecne i godišnje izveštaje za završene radove Pravne Kancelarije zahtevanih od strane Ministra i Generalnog Sekretara MZP-a

3. Sacinjavanje primarnog i sekondarnog zakonodavstva u bliskoj saradnji sa Kabinetom Ministra, kao i sa ostalim organizativnim Departmanima i jedinicama unutar MZP-a;

4. Obezbeduje saglasnost zakona i ostalih podzakonskih akata predloženih/sponzorisanih od MZP-a sa zakonodavstvom Evropske Unije (Acqius Communitare), kao i aplicirajucih zakona na Kosovo;

5. Davanje pravnih pouka, preporuka, upustava i zahtevanih mišljenja od strane jedinica i kancelarija unutar MZP-a i Vlade;

6. Predstavljanje MZP-a u sudu u bliskoj saradnji sa Ministarstvom Pravde, kao i pomoc u rešavanju sporova u koristi MZP-a i Vlade.
   
7. Ispunjava pravne zadatke za sprovodenje zakona i ostalih pravnih akata na polju/delovanja MZP-a, kao i završavljanje radova koji prizilazu ad hoc.
logo kosovo 
Vlada Kosova
________________
Ministarstvo za zajednice i povratak
 

Trg majke Tereze
Kosovo Polje
038/200 16 502