sreda, 08 april 2020 10:18

SAOPŠTENjE: Međunarodni dan Roma

SAOPŠTENjE: Međunarodni dan Roma

Priština, 08. april 2020. godine

 

Danas, 8. aprila, obeležavamo Međunarodni dan Roma i sećamo se onih koji su možda zaboravljeni ili se nepravedno nalaze na marginama svakog društva.

„Svojim sugrađanima Romima od srca čestitam ovaj praznik!“, ističe u svojoj čestitki Dalibor Jevtić.   
„Romima koji žive na Kosovu je potrebno posvetiti sistematsku i institucionalnu pažnju po pitanju povratka, socijalne sigurnosti, zdravstvene zaštite, dobijanja ličnih dokumenata, obrazovanja i ravnopravnog uključivanja u sve društvene tokove. Sistem u celini ali i sve institucije pojedinačno moraju u tom pogledu obezbediti jednake šanse za sve“, ističe u svojoj čestitki ministar za zajednice i povratak, Dalibor Jevtić.

Ministarstvo za zajednice i povratak je godinama unazad posvećeno radilo na unapređenju uslova života Roma na Kosovu ali i njihovog uključivanja u društvo. Ministarstvo je 2019. godine posredovalo u dobijanju ličnih dokumenata, u svojstvu sufinansijera EU-Programa za stabilizaciju zajednica, faza 4 (CSP 4) finansiralo realizaciju 44 projekata i otvaranje 150 novih radnih mesta za Rome, Aškalije i Egipćane na Kosovu, finansiralo nabavku građevisnkog materijala i renoviranje 13 romskih kuća, za Rome povratnike iz Severne Makedonije i Crne Gore u devet opština na Kosovu su pokriveni troškovi stanovanja i kirije, a u sklopu EU-Programa za povratak i reintegraciju, faza 5 (RRK5) predviđa se izgradnja dodatnog broja kuća za pripadnike romske zajednice. U vremenu pandemije korona-virusa, u akciji pod sloganom „DA POBEDI ŽIVOT“, Ministarstvo za zajednice i povratak ugroženim Romima  uručuje pakete pomoći u hrani i higijeni.  

Povodom Međunarodnog dana Roma, Ministarstvo za zajednice i povratak upućuje i javni apel svim Romima i Romkinjama da glasnije i javno govore o izazovima u svojoj zajednici, da pokreću inicijative i promovišu svoju kulturu kako bi se više uključili u društvene tokove.
Međunarodni dan Roma predstavlja sećanje na Prvi međunarodni kongres Roma koji je održan u Londonu 1971.godine. Tada se prvi put javno govorilo o romskom jeziku, kulturi, obrazovanju, socijalnim problemima, zločinima nad ovim narodom kroz istoriju i drugo. Tada su usvojene zastava i zvanična himna „Đelem, đelem“ ovog naroda veselog duha, koju u izvornom značenju objavljujemo na zvaničnim jezicima na Kosovu: 

 

 

ROMSKI


Gelem, gelem, lungone dromensa
Maladilem bakhtale Romensa.
A Romale katar tumen aven,
E tsarensa bahktale dromensa?
A Romale, A Chavale.
Vi man sas ek bari familiya,
Murdadas la e kali legiya.
Aven mansa sa lumniake Roma,
Kai putaile e romane droma.
Ake vriama, usti Rom akana,
Men khutasa misto kai kerasa.
A Romale, A Chavale.

                                 

SRPSKI


Idem, idem na daleki put
I upoznajem srećne Rome.
O Romi odakle ste,
Sa šatorom pokraj srećnih puteva?
O Romi, o narode romski.
Imao sam nekada veliku porodicu,
Ali Crne legije su ih ubile.
Pođite sa mnom Romi iz celoga sveta
Za Rome su putevi otvoreni.
Sada je vreme, ustanite Romi svi,
Dići ćemo se visoko ako se potrudimo
O Romi, o narode romski.

 

logo kosovo 
Vlada Kosova
________________
Ministarstvo za zajednice i povratak
 

Trg majke Tereze
Kosovo Polje
038/200 16 502