sreda, 08 april 2020 22:19

AKCIJOM „DA ŽIVOT POBEDI“ DO NAJUGROŽENIJIH NA KOSOVU

U momentima kada pandemija korona-virusa ulazi u kritičnu fazu, Ministarstvo za zajednice i povratak je uspešno okončalo prvi deo akcije podele paketa pomoći najugroženijima na Kosovu. Pod sloganom „DA ŽIVOT POBEDI“, od 31. marta do 8. aprila, ravnopravno u 303 najugroženije porodice na Kosovu je podeljeno 10,9 tona hrane i 7.562 komada sredstava za higijenu.

„Izmamljeni osmesi, suze starijih i izolovanih i neizmerna zahvalnost 919 direktnih korisnika ove akcije, dokaz su da se i sa kriznim vremenima svetskih razmera uspešno možemo izboriti solidarnošću i željom za pomoć“, ističu zvaničnici ovog ministarstva. Akcijom su bili obuhvaćeni povratnici u izolovnim sredinama, najugroženiji stanovnici pojedinih kolektivnih centara, ugrožena staračka domaćinstva, porodice samohranih roditelja, osobe sa invaliditetom, korisnici socijalne pomoći, nezaposleni, izolovane nevećinske zajednice u opštinama koje su najviše pogođene pandemijom, između ostalih i Romi, Aškalije, Goranci i Egipćani.

„Pomislili smo da smo sami na svetu“, „Kako ste se setili nas?“, „Vi ste prvi sa kojima uživo razgovaramo posle par nedelja“, „Ova pomoć, sada život znači“, samo su neki od komentara najugroženijih do kojih se stiglo.

„Lično smo se uverili da mnogima još treba pomoći i zato smo intenzivirali saradnju sa svim institucijama i međunarodnim partnerima koji mogu i žele da pomognu jer“, po rečima ministra Dalibora Jevtića, „nama je u ovim momentima jedino važno #DA ŽIVOT POBEDI“.

Akcija je sprovedena u koordinaciji sa lokalnim organima vlasti i uz nesebičnu pomoć 48 volontera iz 18 odabranih opština, uz poštovanje propisanih mere zaštitne. Opštine koje su bile odabrane ovim programom pomoći su: Istok, Kamenica, Klokot, Klina, Peć, Orahovac, Lipljan, Obilić, Vučitrn, Štrpce, Gnjilane, Gračanica, Vitina, Uroševac, Ranilug, Parteš, Novo Brdo i Priština. 

 

D A   Ž I V O T   P O B E D I !

KRITERIJUMI I PRAVILA

Kriterijumi za odabir opština: izolovanost pojedinih zajednica, život u kolektivnom centru, opštine u kojima ima povratnika, upućeni zahtevi za pomoć, dostupnost osnovnih životnih namernica u konkretnom području, starost stanovništva, socijalna nestabilnost zajednica, opštine južno od reke Ibar u kojima je došlo do reintegracije raseljenih lica, opštine u kojima ima nevećinskih zajednica, opštine koje su najviše pogođene pandemijom i tzv. opštine ili delovi opština koji su u karantinu.

Kriterijumi za odabir korisnika: povratnici u izolovnim sredinama, ugrožena staračka domaćinstva, porodice samohranih roditelja, osobe sa invaliditetom, korisnici socijalne pomoći, nezaposleni, nevećinske zajednice u opštini koje su izolovane, Romi, Aškalije i Egipćani, druga ugrožena lica.

Neophodna koordinacija: Kabinet gradonačelnika, Skupština opštine, Krizni štab, opštinska Kancelarija za povratak i zajednice, Socijalna služba, predstavnici sela i seoski odbori, Omladinski savet i svi drugi relevantni donosioci odluka na lokalnom nivou.

 

Sadržaj paketa:

Osnovne životne namirnice
Higijenska kesa
1. Brašno 5 kg.  1. Šampon porodični
1 l.
2. Ulje 5 l.  2. Deterdžent za sudove
1 l.
3. Mleko 5 l.  3. Deterdžent za veš
3 kg.
4. Pirinač 5 pakovanja  4. Sapun 3 komada
5. Makarone/Špageti 5 pakovanja  5. Pasta za zube
3 komada
6. So 1 kg.  6. Toalet papir 12 komada
7. Šećer 5 kg.
8. Pašteta 10 konzervi
9. Riba 10 konzervi
  Ukupna težina 31 kg.

Kraći video zapis uspešno okončane prve faze akcije „DA ŽIVOT POBEDI

Медије

logo kosovo 
Vlada Kosova
________________
Ministarstvo za zajednice i povratak
 

Trg majke Tereze
Kosovo Polje
038/200 16 502